top of page
Liberty Moon Poster 10.png

SOU LIBERTY MOON™

Istwa ki soti dirèkteman nan sous la

Konsènan nou:


Nou blog sou fason vi ak nouvo amelyorasyon pwòp tèt ou sitou ki gen rapò ak advèsite sante mantal, chòk devlopman, ak eksperyans nou avèk li. Se konsa, si ou menm ou ap pase atravè li oswa yon moun ou konnen, espwa ak resous yo deyò. Li fasil pou w pa gen espwa men se travay pou w gen espwa e se travay ki pi byen fèt ansanm.

Misyon:

Nou bezwen ede moun yo eksplore fason pou fè fas ak pwoblèm sante mantal. Nou vle pataje tou de espwa, ak resous itil nou kreye ak kontwole pou lòt moun ki gen difikilte tou ak chòk yo.

Vizyon:

Petèt lekti jounal nou an, ou ka jwenn wout ou sou vwayaj libète ou a nan rekiperasyon sante mantal fò ak estabilite, tou, pou nenpòt ki rezon ki gen sans pou ou. Menmsi ou pa gen chòk nan devlopman oswa ou pa konnen yon moun ki gen li. Espwa a se ede lòt moun chape anba chòk yo.

Objektif:

Liberty Moon vle vin pwòp pèsonèl ou 'goud bwè' pou libète, libète nan chòk. Si w ap chèche chape nan yon anviwònman twomatik, yon relasyon twomatik, oswa jis chape pwòp kochma ou, nou vle ede w fè sa atravè kominote nou an ak jounal sipò kanmarad nou blog nou an. Nou vle blog yon bagay itil pou ou.

About: About

Fòm abònman

Rete ajou

Mèsi pou soumèt!

About: Subscribe
About: Text
bottom of page