top of page
New Liberty Mooon logo 1x branding.png

TINGIMUSED


Viimati värskendatud 20. juunil 2022


1. TINGIMUSTEGA NÕEPINGU


Need kasutustingimused moodustavad teie isiklikult või juriidilise isiku nimel („teie“) ja Liberty Mooni („Ettevõte“, „meie“, „meie“ või „meie“) vahel sõlmitud juriidiliselt siduva lepingu teie kohta. juurdepääs veebisaidile https://libertymoon.org ja mis tahes muu meediavorm, meediakanal, mobiiliveebisait või mobiilirakendus, mis on nendega seotud, lingitud või muul viisil seotud (koos „sait“) ja nende kasutamine. Oleme registreeritud Massachusettsis, Ameerika Ühendriikides ja meie registrijärgne asukoht on 1035 Southern Artery #110, Quincy, MA 02169. Nõustute, et saidile sisenedes olete läbi lugenud, aru saanud ja nõustute järgima kõiki neid tingimusi. Kasutage. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, SIIS ON TEIL SELGELSELT KEELATUD SAIDI KASUTAMINE JA PEATE KASUTAMISE KOHE LÕPETAMA.


Täiendavad tingimused ja dokumendid, mida võidakse aeg-ajalt saidile postitada, on siinkohal sõnaselgelt kaasatud viitena. Jätame endale õiguse teha oma äranägemisel aeg-ajalt käesolevates kasutustingimustes muudatusi või muudatusi. Hoiatame teid kõigist muudatustest, värskendades nende kasutustingimuste „Viimati värskendatud“ kuupäeva, ja te loobute õigusest saada iga sellise muudatuse kohta eriteadet. Veenduge, et kontrolliksite kohaldatavaid tingimusi iga kord, kui kasutate meie saiti, et mõistaksite, millised tingimused kehtivad. Kui jätkate saidi kasutamisega pärast muudetud kasutustingimuste avaldamise kuupäeva, kehtivad teile muudetud kasutustingimuste muudatused ja teid loetakse olevat neist teadlikud ja nendega nõustunud.


Saidil pakutav teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule või üksusele üheski jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduse või määrusega või mis seaks meile selles jurisdiktsioonis või riigis registreerimisnõude. . Sellest tulenevalt teevad need isikud, kes otsustavad saidile juurdepääsuks muudest asukohtadest, omal algatusel ja vastutavad ainuisikuliselt kohalike seaduste järgimise eest, kui ja kuivõrd kohalikud seadused on kohaldatavad.


__________


Kõik kasutajad, kes on alaealised nende jurisdiktsioonis, kus nad elavad (tavaliselt alla 18-aastased), peavad saidi kasutamiseks saama oma vanema või eestkostja loa ja nende otsese järelevalve all. Kui olete alaealine, peate enne saidi kasutamist laskma oma vanemal või eestkostjal need kasutustingimused läbi lugeda ja nendega nõustuda.2. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED


Kui ei ole märgitud teisiti, on sait meie omand ja kõik saidil leiduvad lähtekoodid, andmebaasid, funktsioonid, tarkvara, veebisaidi kujundused, heli, video, tekst, fotod ja graafika (koos "sisu") ning kaubamärgid, teenused, kui pole märgitud teisiti. kaubamärgid ja neis sisalduvad logod (edaspidi "märgid") on meie omanduses või kontrolli all või meile litsentsitud ning need on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseaduste ning mitmete muude Ameerika Ühendriikide intellektuaalomandi õiguste ja kõlvatu konkurentsi seadustega, rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega, ja rahvusvahelisi konventsioone. Sisu ja märgid on saidil "NAGU ON" esitatud ainult teie teavitamiseks ja isiklikuks kasutamiseks. Välja arvatud nendes kasutustingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tohi ühtki saidi osa ega sisu ega märke kopeerida, reprodutseerida, koondada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, avalikult kuvada, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentsida või muul viisil mis tahes ärilistel eesmärkidel ära kasutada ilma meie eelneva kirjaliku loata.


Eeldusel, et teil on õigus seda saiti kasutada, antakse teile piiratud litsents saidile juurdepääsuks ja selle kasutamiseks ning sisu mis tahes osa koopia allalaadimiseks või printimiseks, millele olete saanud nõuetekohase juurdepääsu, ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. kasutada. Jätame endale kõik õigused, mis ei ole teile saidil ja saidil, sisule ja kaubamärkidele selgesõnaliselt antud.3. KASUTAJA ESINDUSED


Saiti kasutades kinnitate ja garanteerite, et: (1) teil on õigusvõime ja nõustute järgima käesolevaid kasutustingimusi; (2) te ei ole alaealine jurisdiktsioonis, kus te elate, või kui olete alaealine, olete saidi kasutamiseks saanud vanemate loa; (3) te ei pääse saidile automaatsete või mitteinimlike vahenditega, ei roboti, skripti või muul viisil; (4) te ei kasuta saiti ebaseaduslikel või volitamata eesmärkidel; ja (5) teie saidi kasutamine ei riku ühtegi kohaldatavat seadust või määrust.


Kui esitate mis tahes teavet, mis on ebaõige, ebatäpne, ajakohane või mittetäielik, on meil õigus teie konto peatada või lõpetada ning keelduda saidi (või selle osa) praegusest või tulevasest kasutamisest.4. KEELATUD TEGEVUSED


Te ei tohi saidile juurde pääseda ega seda kasutada muul eesmärgil kui see, milleks me saidi kättesaadavaks teeme. Saiti ei tohi kasutada seoses ühegi äritegevusega, välja arvatud need, mis on meie poolt spetsiaalselt heaks kiidetud või heaks kiidetud.


Saidi kasutajana nõustute mitte:

 • Otsige saidilt süstemaatiliselt andmeid või muud sisu, et luua või kompileerida otse või kaudselt kogu, kompilatsioon, andmebaas või kataloog ilma meie kirjaliku loata.

 • Meid ja teisi kasutajaid petta, petta või eksitada, eriti mis tahes katsel saada teada tundlikku kontoteavet, näiteks kasutaja paroole.

 • Vältida, keelata või muul viisil häirida saidi turvalisusega seotud funktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või jõustavad piiranguid saidi ja/või sellel sisalduva sisu kasutamisele.

 • Meie arvates halvustada, tuhmistada või muul viisil kahjustada meid ja/või saiti.

 • Kasutage saidilt saadud teavet teise isiku ahistamiseks, kuritarvitamiseks või kahjustamiseks.

 • Kasutage meie tugiteenuseid ebaõigesti või esitage valeteateid kuritarvitamise või üleastumise kohta.

 • Kasutage saiti viisil, mis ei ole kooskõlas kehtivate seaduste või määrustega.

 • Osalege saidi volitamata raamimises või linkimises.

 • Laadige üles või edastage (või proovige üles laadida või edastada) viiruseid, Trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas suurtähtede liigne kasutamine ja rämpsposti saatmine (pidev korduva teksti postitamine), mis segab mis tahes osapoole katkematut saidi kasutamist ja nautimist või muudab, kahjustab, häirib, muudab või segab saidi kasutamist, funktsioone, funktsioone, toimimist või hooldust.

 • Osalege süsteemi mis tahes automatiseeritud kasutamises, näiteks kasutage skripte kommentaaride või sõnumite saatmiseks või kasutage andmekaeve, roboteid või sarnaseid andmete kogumise ja eraldamise tööriistu.

 • Kustutage mis tahes sisust autoriõiguse või muude omandiõiguste teatis.

 • Proovige esineda teise kasutaja või isikuna või kasutada teise kasutaja kasutajanime.

 • Laadige üles või edastage (või proovige üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas ilma piiranguteta selged graafika vahetusvormingud ("gifid"), 1 × 1 pikslid, veebivead, küpsised , või muud sarnased seadmed (mõnikord nimetatakse neid nuhkvaraks või passiivseteks kogumismehhanismideks või arvutiteks).

 • Saidi või saidiga ühendatud võrkude või teenuste häirimine, häirimine või liigse koormuse tekitamine.

 • Ahistada, häirida, hirmutada või ähvardada kõiki meie töötajaid või agente, kes on seotud saidi mis tahes osa teile pakkumisega.

 • Püüdke mööda minna saidi mis tahes meetmetest, mille eesmärk on takistada või piirata juurdepääsu saidile või saidi mis tahes osale.

 • Kopeerige või kohandage saidi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muu kood.

 • Välja arvatud kohaldatavate seadustega lubatud juhtudel, dešifreerida, dekompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida mis tahes tarkvara, mis sisaldab või mis tahes viisil moodustab saidi osa.

 • Kasutage, käivitage, arendage või levitage mis tahes automatiseeritud süsteeme, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes ämblikut, robotit, petuutiliiti, kaabitsat või võrguühenduseta lugejat, mis pääseb saidile, välja arvatud juhul, kui see võib olla tavapärase otsingumootori või Interneti-brauseri kasutamise tulemus, või mis tahes volitamata skripti või muu tarkvara kasutamine või käivitamine.

 • Kasutage saidil ostude tegemiseks ostuagendit või ostuagenti.

 • Kasutage saiti volitamata, sealhulgas koguge elektrooniliselt või muul viisil kasutajate kasutajanimesid ja/või e-posti aadresse, et saata soovimatuid e-kirju või luua kasutajakontosid automatiseeritud vahenditega või valedel ettekäänetel.

 • Kasutage saiti osana meiega konkureerimiseks või saidi ja/või sisu muul viisil kasutamiseks mis tahes tulu teeniva tegevuse või äritegevuse jaoks.

 • Kasutage saiti kaupade ja teenuste reklaamimiseks või müümiseks.5. KASUTAJA LÕITUD KAASUSED


Sait võib kutsuda teid vestlema, panustama ajaveebidesse, teadetetahvlitesse, veebifoorumitesse ja muudesse funktsioonidesse või neis osalema ning anda teile võimaluse luua, esitada, postitada, kuvada, edastada, esitada, avaldada, levitada, või edastada meile või saidil sisu ja materjale, sealhulgas, kuid mitte ainult, teksti, kirjutisi, videot, heli, fotosid, graafikat, kommentaare, soovitusi või isiklikku teavet või muud materjali (koos "panused"). Kaastööd võivad vaadata saidi teised kasutajad ja kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu. Seetõttu võidakse teie edastatud kaastöid käsitleda mittekonfidentsiaalsete ja mittevaralistena. Kaastööde loomisel või kättesaadavaks tegemisel kinnitate ja garanteerite, et:

 • Teie kaastööde loomine, levitamine, edastamine, avalik kuvamine või esitamine ning juurdepääs, allalaadimine või kopeerimine ei riku ega riku omandiõigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigust, patendit, kaubamärki, ärisaladust või mis tahes kolmanda isiku moraalsed õigused.

 • Olete saidi looja ja omanik või teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud, väljaanded ja load kasutamiseks ning selleks, et anda meile, saidi ja teistele saidi kasutajatele volitus kasutada teie kaastöid saidi ja nende poolt kavandatud viisil. Kasutustingimused.

 • Teil on iga teie kaastöös tuvastatava isiku kirjalik nõusolek, vabastamine ja/või luba kasutada iga sellise tuvastatava isiku nime või sarnasust, et võimaldada teie kaastööde kaasamist ja kasutamist mis tahes viisil, mis on kavandatud Sait ja need kasutustingimused.

 • Teie kaastööd ei ole valed, ebatäpsed ega eksitavad.

 • Teie kaastööd ei ole pealesunnitud või volitamata reklaam, reklaammaterjalid, püramiidskeemid, kettkirjad, rämpspost, masspostitused ega muud pakkumise vormid.

 • Teie kaastööd ei ole nilbe, nilbe, labane, räpane, vägivaldne, ahistav, laimav, laimav ega muul viisil taunitav (nagu meie määrasime).

 • Teie kaastööd ei naeruväärista, mõnita, halvusta, hirmuta ega kuritarvita kedagi.

 • Teie kaastöid ei kasutata ühegi teise isiku ahistamiseks ega ähvardamiseks (nende mõistete juriidilises tähenduses) ega vägivalla propageerimiseks konkreetse isiku või inimklassi vastu.

 • Teie kaastööd ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, määrust ega reeglit.

 • Teie kaastööd ei riku ühegi kolmanda osapoole privaatsus- ega avalikustamisõigusi.

 • Teie kaastööd ei riku ühtegi kohaldatavat seadust, mis puudutab lapspornot ega muul viisil mõeldud alaealiste tervise või heaolu kaitsmiseks.

 • Teie kaastööd ei sisalda solvavaid kommentaare, mis on seotud rassi, rahvuse, soo, seksuaalse eelistuse või füüsilise puudega.

 • Teie kaastööd ei riku muul viisil ega linki materjalile, mis rikub käesolevate kasutustingimuste ühtegi sätet ega mis tahes kohaldatavat seadust või määrust.

Saidi igasugune kasutamine eeltoodut rikkudes rikub käesolevaid kasutustingimusi ja võib muu hulgas kaasa tuua teie saidi kasutamise õiguste lõpetamise või peatamise.6. KAASUSE LITSENTS


Postitades oma kaastööd saidi mis tahes ossa, annate automaatselt ning kinnitate ja garanteerite, et teil on õigus anda meile piiramatu, piiramatu, tühistamatu, alaline, mitteeksklusiivne, ülekantav, kasutustasuta, täielikult -tasuline, ülemaailmne õigus ja litsents hostimiseks, kasutamiseks, kopeerimiseks, reprodutseerimiseks, avalikustamiseks, müümiseks, edasimüümiseks, avaldamiseks, edastamiseks, uuesti ülekandmiseks, arhiveerimiseks, salvestamiseks, vahemällu salvestamiseks, avalikuks esitamiseks, avalikuks kuvamiseks, ümbervormindamiseks, tõlkimiseks, edastamiseks, väljavõtteks (in tervikuna või osaliselt) ja levitada selliseid kaastöid (sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kujutist ja häält) mis tahes eesmärgil, äriliseks, reklaamiks või muul eesmärgil, ning sellistest kaastöödest tuletatud teoste ettevalmistamiseks või teistesse teostesse lisamiseks ja andmiseks. ja lubada eelnimetatute all-litsentse. Kasutamine ja levitamine võib toimuda mis tahes meediavormingus ja mis tahes meediakanalite kaudu.


See litsents kehtib mis tahes vormile, meediale või tehnoloogiale, mis on praegu tuntud või edaspidi välja töötatud, ning hõlmab teie nime, ettevõtte nime ja frantsiisinime, kui see on asjakohane, ning mis tahes kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid, ning teie pakutavad isiklikud ja kommertspildid. Loobute kõigist oma kaastöödega seotud moraalsetest õigustest ja garanteerite, et moraalseid õigusi ei ole teie kaastöödes muul viisil kinnitatud.


Me ei kinnita teie panuste omandiõigust. Teile jääb kogu oma kaastöö ja mis tahes intellektuaalomandi õigused või muud teie kaastööga seotud omandiõigused. Me ei vastuta teie kaastöös esitatud väidete või esituste eest saidi mis tahes osas. Vastutate ainuisikuliselt oma saidile tehtud kaastööde eest ja nõustute sõnaselgelt vabastama meid igasugusest vastutusest ning hoiduma meie vastu mis tahes õigustoimingutest seoses teie kaastöödega.


Meil on õigus oma ainuisikulise ja absoluutse äranägemise järgi (1) redigeerida, redigeerida või muul viisil muuta mis tahes kaastööd; (2) kategoriseerida kõik kaastööd ümber, et paigutada need saidil sobivamatesse kohtadesse; ja (3) eelsõelu või kustutada mis tahes kaastööd igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma ette teatamata. Meil ei ole kohustust teie kaastöid jälgida.7. LÄBIVAATAMISE JUHISED


Võime pakkuda teile saidil alasid arvustuste või hinnangute jätmiseks. Arvustuse postitamisel peate järgima järgmisi kriteeriume: (1) teil peaks olema ülevaatava isiku/üksusega vahetu kogemus; (2) teie arvustused ei tohiks sisaldada solvavat roppusi ega solvavat, rassistlikku, solvavat või vihkamist õhutavat keelt; (3) teie arvustused ei tohiks sisaldada diskrimineerivaid viiteid usutunnistuse, rassi, soo, rahvuse, vanuse, perekonnaseisu, seksuaalse sättumuse või puude alusel; (4) teie ülevaated ei tohiks sisaldada viiteid ebaseaduslikule tegevusele; (5) negatiivsete arvustuste postitamisel ei tohiks te olla konkurentidega seotud; (6) te ei tohiks teha järeldusi käitumise seaduslikkuse kohta; (7) te ei tohi postitada valesid või eksitavaid avaldusi; ja (8) te ei tohi korraldada kampaaniat, mis julgustab teisi postitama positiivseid või negatiivseid arvustusi.


Võime arvustusi vastu võtta, tagasi lükata või eemaldada oma äranägemise järgi. Meil ei ole mingit kohustust arvustusi sõeluda või arvustusi kustutada, isegi kui keegi peab arvustusi taunitavaks või ebatäpseks. Arvustused ei ole meie poolt heaks kiidetud ja need ei pruugi esindada meie arvamust ega ühegi meie sidusettevõtte või partneri vaateid. Me ei võta endale vastutust ühegi ülevaatuse ega mis tahes ülevaatusest tulenevate nõuete, kohustuste või kahjude eest. Arvustuse postitamisega annate meile käesolevaga alalise, mitteeksklusiivse, ülemaailmse, kasutustasuta, täielikult tasutud, loovutatava ja all-litsentsitava õiguse ja litsentsi reprodutseerida, muuta, tõlkida, mis tahes viisil edastada, kuvada, esitada, ja/või levitada kogu arvustustega seotud sisu.8. MOBIILIRAKENDUSE LITSENTS


Kasutage litsentsi


Kui sisenete saidile mobiilirakenduse kaudu, anname teile tagasivõetava, mitteeksklusiivse, mitteülekantava, piiratud õiguse installida ja kasutada mobiilirakendust teile kuuluvates või teie kontrollitavates juhtmevabades elektroonikaseadmetes ning pääseda juurde ja kasutada mobiilirakendus sellistes seadmetes rangelt kooskõlas käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimustega. Te ei tohi: (1) rakendust dekompileerida, pöördprojekteerida, lahti võtta, tuletada lähtekoodi ega dekrüpteerida, välja arvatud kohaldatava seadusega lubatud juhtudel; (2) teha rakendusest mis tahes muudatusi, kohandamist, täiustamist, täiustamist, tõlkimist või tuletatud tööd; (3) rikkuda mis tahes kohaldatavaid seadusi, reegleid või eeskirju, mis on seotud teie juurdepääsu või rakenduse kasutamisega; (4) eemaldada, muuta või varjata meie või rakenduse litsentsiandjate poolt postitatud mis tahes omandiõiguse teatist (sealhulgas autoriõiguse või kaubamärgi teatist); (5) kasutada rakendust mis tahes tulu teenivaks ettevõtmiseks, äriliseks ettevõtteks või muuks otstarbeks, milleks see ei ole loodud ega mõeldud; (6) tegema rakenduse kättesaadavaks võrgu või muu keskkonna kaudu, mis võimaldab juurdepääsu või kasutamist mitmele seadmele või kasutajale korraga; (7) kasutada rakendust toote, teenuse või tarkvara loomiseks, mis on rakendusega otseselt või kaudselt konkureeriv või seda mingil viisil asendav; (8) kasutada rakendust automaatsete päringute saatmiseks mis tahes veebisaidile või soovimatute kommertskirjade saatmiseks; või (9) kasutada mis tahes varalist teavet või meie liideseid või muud meie intellektuaalomandit mis tahes rakenduste, tarvikute või seadmete kavandamisel, arendamisel, tootmisel, litsentsimisel või levitamisel koos rakendusega kasutamiseks.


Apple ja Android seadmed


Järgmised tingimused kehtivad, kui kasutate saidile juurdepääsuks Apple Store'ist või Google Playst hangitud mobiilirakendust (kumbki "rakenduse levitaja"): (1) teile meie mobiilirakenduse jaoks antud litsents on piiratud mitte ainult ülekantav litsents rakenduse kasutamiseks seadmes, mis kasutab Apple iOS-i või Androidi operatsioonisüsteeme vastavalt kohaldatavatele rakenduste levitaja teenusetingimustes sätestatud kasutusreeglitele; (2) vastutame mobiilirakenduse hooldus- ja tugiteenuste osutamise eest, nagu on täpsustatud käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimustes või muul viisil kohaldatava seadusega nõutud viisil, ning te tunnistate, et Rakenduste levitajal ei ole mingit kohustust pakkuda mobiilirakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuseid; (3) kui mobiilirakendus ei vasta mis tahes kohaldatavale garantiile, võite teavitada kohaldatavat rakenduste levitajat ning rakenduse levitaja võib vastavalt oma tingimustele ja eeskirjadele ostuhinna tagastada, kui see on olemas, mobiilirakenduse eest tasunud ja kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei ole Rakenduse levitajal mobiilirakenduse suhtes mingeid muid garantiikohustusi; (4) kinnitate ja garanteerite, et (i) te ei asu riigis, mille suhtes kehtib USA valitsuse embargo või mille USA valitsus on nimetanud "terrorismi toetavaks" riigiks ja (ii) te ei ole loetletud mis tahes USA valitsuse keelatud või piiratud osapoolte nimekirjas; (5) peate mobiilirakenduse kasutamisel järgima kehtivaid kolmanda osapoole lepingutingimusi, nt kui teil on VoIP-rakendus, ei tohi te mobiilirakendust kasutades rikkuda nende traadita andmesideteenuse lepingut; ja (6) tunnistate ja nõustute, et rakenduste levitajad on käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimuste kolmandast osapoolest kasusaajad ning et igal rakenduse levitajal on õigus (ja arvatakse, et neil on õigus). nõustunud õigusega) jõustada käesolevates kasutustingimustes sisalduva mobiilirakenduse litsentsi tingimusi teie kui kolmandast isikust kasusaaja vastu.9. ESITAMISED


Te mõistate ja nõustute, et kõik küsimused, kommentaarid, ettepanekud, ideed, tagasiside või muu teave, mille olete saidi kohta ("Esitlused") meile esitanud, ei ole konfidentsiaalne ja muutuvad meie ainuomandiks. Meile kuuluvad ainuõigused, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused, ning meil on õigus neid esildisi piiramatult kasutada ja levitada mis tahes seaduslikul eesmärgil, kas ärilisel või muul eesmärgil, ilma teile tunnustuse või hüvitiseta. Loobute käesolevaga kõikidest moraalsetest õigustest mis tahes selliste esitiste suhtes ja garanteerite, et kõik sellised esitused on teie originaalid või et teil on õigus selliseid esildisi esitada. Nõustute, et meie esitustes sisalduva mis tahes väidetava või tegeliku rikkumise või mis tahes omandiõiguse ebaseadusliku omastamise eest ei saa meie vastu hagi esitada.10. KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIT JA SISU


Sait võib sisaldada (või teile võidakse selle saidi kaudu saata) linke teistele veebisaitidele ("kolmanda osapoole veebisaidid"), samuti artikleid, fotosid, teksti, graafikat, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videot, teavet, rakendusi. , tarkvara ja muu sisu või üksused, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või pärinevad kolmandatelt isikutelt ("Kolmanda osapoole sisu"). Selliseid kolmandate osapoolte veebisaite ja kolmandate osapoolte sisu me ei uuri, jälgi ega kontrolli nende täpsust, asjakohasust ega täielikkust ning me ei vastuta kolmandate isikute veebisaitide eest, millele saidi kaudu juurde pääsete, ega mis tahes postitatud kolmanda osapoole sisu eest. saidil, selle kaudu saadaval või saidilt installitud, sealhulgas sisu, täpsus, solvavus, arvamused, usaldusväärsus, privaatsustavad või muud kolmandate osapoolte veebisaitide või kolmanda osapoole sisu poliitikad. Kolmandate osapoolte veebisaitide või mis tahes kolmanda osapoole sisu kaasamine, linkimine või kasutamise või installimise lubamine ei tähenda meiepoolset nende heakskiitu või heakskiitu. Kui otsustate saidilt lahkuda ja pääseda juurde kolmandate osapoolte veebisaitidele või kasutada või installida mis tahes kolmanda osapoole sisu, teete seda omal riisikol ja peaksite teadma, et need kasutustingimused enam ei kehti. Peaksite üle vaatama kohaldatavad tingimused ja eeskirjad, sealhulgas privaatsus- ja andmete kogumise tavad, mis tahes veebisaidil, millele sellelt saidilt navigeerite või mis on seotud mis tahes rakendustega, mida kasutate või saidilt installite. Kõik ostud, mida teete kolmandate isikute veebisaitide kaudu, tehakse teiste veebisaitide ja teiste ettevõtete kaudu ning me ei võta mingit vastutust selliste ostude eest, mis on eranditult teie ja kohaldatava kolmanda osapoole vahel. Nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmandate osapoolte veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning hoiate meid kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks hoiate meid kahju eest mis tahes teile tekitatud kahju või teile tekitatud kahju eest, mis on seotud mis tahes kolmanda osapoole sisuga või mis tahes viisil sellest tulenev või mis tahes kokkupuutest kolmanda osapoole veebisaitidega.11. REKLAAMID


Võimaldame reklaamijatel kuvada oma reklaame ja muud teavet saidi teatud piirkondades, näiteks külgribareklaame või bännerreklaame. Kui olete reklaamija, vastutate täielikult saidile pandud reklaamide ja saidil pakutavate teenuste või nende reklaamide kaudu müüdavate toodete eest. Lisaks garanteerite ja kinnitate reklaamijana, et teil on kõik õigused ja volitused saidile reklaamide paigutamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigused, avalikustamisõigused ja lepingulised õigused. Pakume lihtsalt ruumi selliste reklaamide paigutamiseks ja meil pole reklaamijatega muid suhteid.12. SAIDI HALDUS


Jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse: (1) jälgida Saiti käesolevate kasutustingimuste rikkumiste suhtes; (2) võtma asjakohaseid õiguslikke meetmeid igaühe vastu, kes meie äranägemisel rikub seadust või käesolevaid kasutustingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, teavitama sellisest kasutajast õiguskaitseorganiid; (3) oma äranägemisel ja piiranguteta keelduda, piirata juurdepääsu, piirata kättesaadavust või keelata (tehnoloogiliselt võimalikul määral) mis tahes teie kaastööd või selle osa; (4) oma äranägemisel ja ilma piiranguteta, etteteatamise või vastutuseta eemaldada saidilt või muul viisil keelata kõik failid ja sisu, mis on liiga suured või mis tahes viisil meie süsteemidele koormavad; ja (5) haldab saiti muul viisil viisil, mis on kavandatud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning saidi nõuetekohase toimimise hõlbustamiseks.13. PRIVAATSUSPOLIITIKA


Me hoolime andmete privaatsusest ja turvalisusest. Saiti kasutades nõustute järgima meie saidil avaldatud privaatsuspoliitikat, mis on lisatud käesolevatesse kasutustingimustesse. Pange tähele, et sait asub Ameerika Ühendriikides. Kui sisenete saidile mis tahes muust maailma piirkonnast, mille isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist reguleerivad seadused või muud nõuded erinevad Ameerika Ühendriikide kehtivatest seadustest, siis edastate saidi jätkuva kasutamise kaudu oma andmeid. Ameerika Ühendriikidesse ja nõustute oma andmete edastamisega Ameerika Ühendriikidesse ja nende töötlemisega.14. TÄHTAEG JA LÕPETAMINE


Need kasutustingimused jäävad täielikult jõusse, kuni te seda saiti kasutate. ILMA KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTE MUID SÄTEID PIIRAMATA JÄTAME JÄTME ÕIGUSE OMA AINULT VÄLJAARTUSEL NING ILMA TEATISE VÕI VASTUTUSETA KEELDA JUURDEPÄÄS SAIDELE JA KASUTAMINE (SH TEATUD ISIKUTE BLOKEERIMINE) SAIDILE VÕI AADRESSI PUHUL. MITTE PÕHJUSEGA, KAASAH PIIRANGUDETA KÄESOLEVAS KASUTUSTINGIMUSES VÕI MISGI RAHALDATAVATE SEADUSTE VÕI MÄÄRUSTE MISGI ESINDUSE, GARANTII VÕI KEPTI RIKKUMISE PUHUL. VÕIME LÕPETADA TEIE SAIDIL KASUTAMISE VÕI OSALEMISE VÕI KUSTUTADA MIS TAHES SISU VÕI TEABE, MIS TE POSTITATE IGAL AJAL, ILMA HOIATUSTA, OMA AINULT OMA VÄLJAARTU.


Kui lõpetame või peatame teie konto mingil põhjusel, on teil keelatud registreerida ja luua uut kontot oma nime, võlts- või laenatud nime või mis tahes kolmanda osapoole nime all, isegi kui te võite tegutseda kolmanda isiku nimel. pidu. Lisaks teie konto sulgemisele või peatamisele jätame endale õiguse võtta asjakohaseid juriidilisi meetmeid, sealhulgas ilma piiranguteta tsiviil-, kriminaal- ja ettekirjutuse alusel hüvitamiseks.15. MUUDATUSED JA KATKESTUSED


Jätame endale õiguse muuta, muuta või eemaldada saidi sisu igal ajal või mis tahes põhjusel oma äranägemise järgi ilma ette teatamata. Siiski ei ole meil kohustust oma saidil mingit teavet värskendada. Samuti jätame endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata muuta või katkestada kogu saiti või selle osa pakkumine. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees saidi muudatuste, hinnamuutuste, peatamise või katkestamise eest.


Me ei saa garanteerida, et sait on kogu aeg saadaval. Meil võib tekkida riistvara-, tarkvara- või muid probleeme või peame teostama saidiga seotud hooldust, mille tagajärjeks on katkestused, viivitused või vead. Jätame endale õiguse muuta, üle vaadata, värskendada, peatada, katkestada või muul viisil muuta saiti igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma teid ette teatamata. Nõustute, et me ei vastuta kaotuste, kahjude või ebamugavuste eest, mis on põhjustatud teie suutmatusest saidile juurde pääseda või seda kasutada saidi seisaku või töö katkestamise ajal. Midagi nendes kasutustingimustes ei tõlgendata nii, et see kohustaks meid saiti hooldama ja toetama või sellega seoses parandusi, värskendusi või väljalaseid tegema.16. KOHALDATAVAD ÕIGUSED


Neid kasutustingimusi ja teie saidi kasutamist reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Massachusettsi Rahvaste Ühenduse seadustele, mis kehtivad Massachusettsi Ühenduse piires sõlmitud ja täielikult täidetavate lepingute suhtes, arvestamata selle seaduste konflikti põhimõtteid.17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE


Mitteametlikud läbirääkimised


Et kiirendada nende kasutustingimustega seotud vaidluste, vaidluste või nõuete (iga „Vaidlused” ja ühiselt „Vaidlused”) lahendamist ja kulude kontrolli all hoidmist, mille olete esitanud kas teie või meie (individuaalselt „pool” ja ühiselt, "pooled") lepivad pooled kokku, et üritavad enne vahekohtu algatamist kõigepealt mitteametlikult pidada läbirääkimisi mis tahes vaidluste üle (välja arvatud need vaidlused, mis on selgelt sätestatud allpool). Sellised mitteametlikud läbirääkimised algavad ühe lepinguosalise kirjaliku teate alusel teisele lepinguosalisele.


Siduv vahekohus


Kui pooled ei suuda vaidlust mitteametlike läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus (välja arvatud allpool selgesõnaliselt välistatud vaidlused) lõplikult ja eranditult siduva vahekohtu kaudu. TE MÕISTATE, ET ILMA SELLE SÄTTETA OLEKS TEIL ÕIGUS ESITA KOHTU KOHTU JA OLEKS KASUTA Žürii. Vahekohtumenetlust alustatakse ja see viiakse läbi Ameerika Arbitraažiliidu ("AAA") kaubandusliku vahekohtu reeglite ja vajaduse korral AAA tarbijaga seotud vaidluste täiendavate menetluste ("AAA tarbijareeglid") alusel, mis mõlemad on saadaval aadressil AAA veebisait: www.adr.org . Teie vahekohtu tasusid ja teie osa vahekohtuniku hüvitisest reguleerivad AAA tarbijareeglid ja vajaduse korral piiravad need AAA tarbijareeglid. Vahekohtu võib läbi viia isiklikult, dokumentide esitamise teel, telefoni teel või veebis. Vahekohtunik teeb otsuse kirjalikult, kuid ei pea esitama põhjendusi, välja arvatud juhul, kui kumbki lepinguosaline seda nõuab. Vahekohtunik peab järgima kehtivat seadust ja kui vahekohtunik seda ei tee, võib mis tahes otsuse vaidlustada. Vahekohus toimub Massachusettsi osariigis Norfolkis, välja arvatud juhul, kui kehtivate AAA reeglite või kohaldatava seadusega nõutakse teisiti. Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, võivad pooled pöörduda kohtusse, et sundida vahekohtumenetlust, peatada vahekohtumenetlus või kinnitada, muuta, tühistada või teha otsus vahekohtuniku tehtud otsuse kohta.


Kui vaidlus kulgeb mingil põhjusel pigem kohtus kui vahekohtus, algatatakse vaidlus või esitatakse vaidlus osariigi ja föderaalkohtutes, mis asuvad Norfolkis, Massachusettsis, ning pooled nõustuvad ja loobuvad kõigist isikliku jurisdiktsiooni puudumisest tulenevate kaitsemeetmetega, ja forum non conveniens seoses kohtumispaiga ja jurisdiktsiooniga sellistes osariikide ja föderaalkohtutes. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsiooni ja ühtse arvutiteabe tehingu seaduse (UCITA) kohaldamine on käesolevatest kasutustingimustest välja jäetud.


Mingil juhul ei tohi kummagi poole algatatud vaidlusi, mis on mingil viisil seotud saidiga, alustada rohkem kui ühe (1) aasta möödumisel hagi põhjuse ilmnemisest. Kui see säte osutub ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei otsusta kumbki lepinguosaline otsustada vahekohtumenetluses vaidlustes, mis kuuluvad selle sätte selle osa alla, mis on osutunud ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ning sellise vaidluse otsustab pädeva jurisdiktsiooni kohus loetletud kohtutes. eespool nimetatud kohtualluvuse osas ja lepinguosalised nõustuvad alluma selle kohtu isiklikule jurisdiktsioonile.


Piirangud


Pooled lepivad kokku, et vahekohtumenetlus piirdub poolte vahelise vaidluse lahendamisega eraldi. Seadusega lubatud ulatuses: (a) vahekohtumenetlust ei ühendata ühegi teise menetlusega; (b) ei ole õigust ega volitusi ühegi vaidluse lahendamiseks ühishagi alusel või ühishagi menetluste kasutamiseks; ja (c) puudub õigus või volitus algatada vaidlusi väidetavalt üldsuse või teiste isikute nimel.


Mitteametlike läbirääkimiste ja vahekohtu erandid


Lepinguosalised lepivad kokku, et ülaltoodud mitteametlikke läbirääkimisi ja siduvat vahekohtumenetlust käsitlevad sätted ei kehti järgmiste vaidluste kohta: a) vaidlused, mille eesmärk on jõustada või kaitsta lepinguosalise intellektuaalomandi õigusi või nende kehtivust; (b) mis tahes vaidlused, mis on seotud varguse, piraatluse, eraelu puutumatuse rikkumise või volitamata kasutamise väidetega või tulenevad nendest; ja (c) mis tahes nõuded ettekirjutuse saamiseks. Kui see säte osutub ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei otsusta kumbki lepinguosaline otsustada käesoleva sätte ebaseaduslikuks või jõustamatuks osutunud osa alla kuuluvate vaidluste lahendamiseks ning sellise vaidluse otsustab pädeva jurisdiktsiooni kohus, mis kuulub loetletud kohtute hulka. eespool nimetatud kohtualluvuses ja lepinguosalised nõustuvad alluma selle kohtu isiklikule jurisdiktsioonile.18. PARANDUSED


Saidil võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, sealhulgas kirjeldusi, hindu, saadavust ja mitmesugust muud teavet. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või uuendada saidil olevat teavet igal ajal ilma ette teatamata.19. LAHTIÜTLEMINE


SAIT ON PAKUTUD NAGU ON JA SAADAVAL NAGU. TE NÕUSTATE, ET SAIDI JA MEIE TEENUSI KASUTATE AINULT TEIE RISKOOL. SEADUSEGA LUBATUD TÄIELIKULT VÄLJA LÕHTUME KÕIGIST OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIIDEST SEOSES SAIDI JA TEIE SELLE KASUTAMISEGA, SEALHALGA PIIRANGUTA KAUDSEEST GARANTIIDEST, KUULUVAD KAUBANDUSLIKU OSALUSE, KAUBANDUSLIKU TASUTA. (JA ME EI ANNA GARANTIID EGA KINNITUSED SAIDI SISU VÕI SAIDIGA LINGITUD VEEBISAITIDE SISU TÄPSUSE VÕI TÄIELIKUSE KOHTA NING ME EI VÕTA VASTUTUST EGA VASTUTUST ÜHTEGI VASTUTUST, VÕI VASTUTUSTE, VÕI VASTUTUSTE EEST (1) 2) ISIKUVIGASTUSED VÕI VARAKAHJUD, MIS TAHES, MIS TÕLJENES TEIE JUURDEPÄÄSEST SADIDELE JA KASUTAMISEst, (3) MIS tahes volitamata JUURDEVEERING MEIE TURVATELE SERVERITELE VÕI KASUTAMINE JA/VÕI MIS TAHES MITTEKAHJULIK JA ISELOOMULIK TEABE. SELLEL TALLETATUD, (4) SAIDILE VÕI SADILT EDASTAMISE KÕIK VÕI KATKESTUSED VÕI LÕPETAMINE, (5) VEAD, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED VÕI SADALISED, MIS VÕIVAD SAIDELE VÕI KAUDU SAIDIL EDADA (MIS TAHES KOLMANDATE POOLT) 6) MIS TAHES SISU JA MATERJALIDE VÕI VEAD VÕI VÄLJAADUSED VÕI SAIDI KAADAL POSTITATUD, EDASTATUD VÕI MUUAL MULUL SAADAVALT TEHTUD SISU KASUTAMISE TÕJENDUSEL TEKITATUD KAOTUSED VÕI KAHJUD. ME EI GARANTEERI, KINNITA, GARANTEERI EGA VASTU VASTUTUST ÜHTEGI KOLMANDA OSAPOOLT SAIDI KAUDU, ÜHTEGI HÜPERLINGITUD VEEBISAITI, MITTE VEEBISAIDILI VÕI MUUDATUD REKLAAMIST VÕI MOBILEERITUD TOOTE EEST VASTUTUST EEST. OLLA OSAPOOL VÕI MIS TAHES VASTUTA MINGI TEIE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE TOODETE VÕI TEENUSTE PAKUNUJATE VAHELISTE TEHINGUTE JÄLGIMISE EEST. NAGU TOOTE VÕI TEENUSE OSTMISEL MIS TAHES KESKKONNAS VÕI Mistahes KESKKONNAS, PEAKSITE KASUTAMA OMA PARIMA OTSUSE NING VAJADUSEL KASUTAMA ETTEVAATUST.20. VASTUTUSE PIIRANGUD


MEIE EGA MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID EI VASTUTA MITTE ÜHTEGI JUHUL TEIE VÕI KOLMANDATE OSAPOOLTE EEST MISGI OTSESE, KAUDSE, JÄRGMISE, EESMÄRKILISTE, JUHUSLIKU, ERI- VÕI KARISTUSLIKU DATAMISTUSE, L, L, OSTSSIAALSE VÕI KARISTUSLIKU DATAMUSE EEST. VÕI MUUD KAHJUD, MIS TULENEVAD SAIDI KASUTAMIST, ISEGI KUI MEID ON TEATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST. Vaatamata MISGILE SIIN ESITATUD VASTUTELE ON MEIE VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES PÕHJUSTEL JA SÕLTUMA TEGEVUSE VORMIS PIIRATUD IGAL AJAL TASUTUD SUMMAGA, KUI ON SIIS, USMONT (D6UR) PERIOOD ENNE MEETME PÕHJUSE TEKKIMIST. TEATUD USA RIIGI SEADUSED JA RAHVUSVAHELISED SEADUSED EI LUBADA KAUDSE GARANTIIDELE VÕI TEATUD KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRANGUD. KUI NEED SEADUSED KEHTIVAD TEIE KOHTA, EI VÕI MÕNED VÕI KÕIK EELNÕUDED VÕI PIIRANGUD TEIE KOHTA KEHTIDA JA TEIL VÕIVAD OLLA TÄIENDAVAD ÕIGUSED.21. HÜVITAMINE


Nõustute kaitsma, hüvitama ja kahjutuks hoidma meid, sealhulgas meie tütarettevõtteid, sidusettevõtteid ja kõiki meie vastavaid ametnikke, agente, partnereid ja töötajaid mis tahes kaotuse, kahju, vastutuse, nõude või nõudmise eest ja nende eest, sealhulgas mõistlikud advokaadid mis tahes kolmanda osapoole tasud ja kulud, mis tulenevad või tulenevad: (1) teie panusest; (2) saidi kasutamine; (3) käesolevate kasutustingimuste rikkumine; (4) käesolevates kasutustingimustes sätestatud kinnituste ja garantiide mis tahes rikkumine; (5) kolmanda osapoole õiguste rikkumine, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigused; või (6) mis tahes ilmselge kahjulik tegevus mis tahes teise saidi kasutaja suhtes, kellega olete saidi kaudu ühenduse loonud. Hoolimata eeltoodust jätame endale õiguse teie kulul võtta endale ainuõigus ja kontroll mis tahes küsimuste üle, mille eest olete kohustatud meile hüvitama, ning nõustute tegema teie kulul koostööd meie selliste nõuete kaitsmisel. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid kõigist sellistest nõuetest, toimingutest või menetlustest, mis kuuluvad selle hüvitamise alla, kui sellest teada saame.22. KASUTAJAANDMED


Säilitame teatud andmeid, mille edastate saidile saidi toimimise haldamise eesmärgil, samuti andmeid, mis on seotud saidi kasutamisega. Kuigi teeme andmete regulaarseid rutiinseid varukoopiaid, vastutate ainuisikuliselt kõigi andmete eest, mida edastate või mis on seotud saidi kasutamisel tehtud mis tahes tegevusega. Nõustute, et me ei vastuta teie ees selliste andmete kadumise või riknemise eest ning loobute käesolevaga kõigist selliste andmete kaotsimineku või riknemise tõttu meie vastu hagi esitamise õigusest.23. ELEKTROONILINE SIDE, TEHINGUD JA ALLKIRJAD


Saidi külastamine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine on elektrooniline suhtlus. Nõustute elektroonilise side vastuvõtmisega ja nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muu teabevahetus, mida me teile elektrooniliselt, e-posti teel ja saidil edastame, vastavad kõigile juriidilistele nõuetele, et selline suhtlus peab toimuma kirjalikult. KÄESOLEVAGA NÕUSTUTE ELEKTROONILISTE ALLKIRJATE, LEPINGUTE, TELLIMUSTE JA MUUDE KIRJELDUSTE KASUTAMISEGA NING SAIDI POOLT ALGATATUD VÕI LÕPETATUD TEHINGUTE TEATISTE, EESKIRJADE JA RAKENDITE ELEKTROONILISE EDASTAMISEGA. Käesolevaga loobute mis tahes seadustest, määrustest, reeglitest, määrustest või muudest seadustest tulenevatest õigustest või nõuetest mis tahes jurisdiktsioonis, mis nõuavad originaalallkirja või mitteelektrooniliste dokumentide üleandmist või säilitamist või makseid või krediidi andmist mis tahes muul viisil. kui elektroonilised vahendid.24. KALIFORNIA KASUTAJAD JA RESIDENDID


Kui mõni meiega esitatud kaebus ei ole rahuldavalt lahendatud, võite pöörduda kirjalikult California tarbijakaitseministeeriumi tarbijateenuste osakonna kaebuste lahendamise üksuse poole aadressil 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 või telefoni teel. numbril (800) 952-5210 või (916) 445-1254.25. MITMESUGUSED


Need kasutustingimused ja kõik meie poolt saidile või saidiga seotud poliitikad või tegevusreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja arusaamise. Meie suutmatus kasutada või jõustada käesolevate kasutustingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist. Need kasutustingimused kehtivad seadusega lubatud ulatuses. Võime mis tahes või kõik oma õigused ja kohustused teistele igal ajal loovutada. Me ei vastuta kahjude, kahjude, viivituste või tegevusetuse eest, mis on põhjustatud meie mõistlikust kontrollist sõltumatutel põhjustel. Kui mõni nende kasutustingimuste säte või sätte osa leitakse olevat ebaseaduslik, tühine või jõustamatu, loetakse see säte või sätte osa nendest kasutustingimustest eraldatavaks ning see ei mõjuta ülejäänud osade kehtivust ega jõustatavust. sätted. Nende kasutustingimuste või saidi kasutamise tulemusel ei ole teie ja meie vahel loodud ühisettevõtet, partnerlust, töö- või agentuurisuhet. Nõustute, et neid kasutustingimusi ei tõlgendata meie vastu nende koostamise tõttu. Käesolevaga loobute kõigist kaitsemeetmetest, mis teil võivad põhineda käesolevate kasutustingimuste elektroonilisel kujul ja poolte poolt käesolevate kasutustingimuste täitmiseks allkirjastamata.26. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST


Saidi puudutava kaebuse lahendamiseks või saidi kasutamise kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil:


Vabaduse Kuu

1035 lõunaarter #110

Quincy, MA 02169

Ühendriigid

Tel: 617-639-3068

Faks: 617-639-3068

wolf@libertymoon.org

Need kasutustingimused loodi Termly tingimuste ja tingimuste generaatori abil.

Terms and Conditions: Welcome
Terms and Conditions: Text
bottom of page