top of page
Liberty Moon Poster 10_edited_edited_edited.jpg

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Vyloučení odpovědnosti:

Aby bylo jasno, mám starost o jídlo a služby a střechu nad hlavou jako každý jiný. Jsme neziskové úsilí. Za nic z toho nejsme placeni. Úsilí Wolfpack je plné vášně, ale jakékoli dary, dary a podpora si velmi vážíme a směřujeme k našemu úsilí.

Poslední aktualizace 21. června 2022ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NA WEBU


Informace poskytnuté společností Liberty Moon („my“, „nás“ nebo „naše“) na https://libertymoon.org (dále jen „stránky“) a naší mobilní aplikací slouží pouze pro obecné informační účely. Veškeré informace na Stránkách a v naší mobilní aplikaci jsou poskytovány v dobré víře, nicméně neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou, pokud jde o přesnost, přiměřenost, platnost, spolehlivost, dostupnost nebo úplnost jakýchkoli informací na Stránkách. nebo naší mobilní aplikaci. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VŮČI VÁM NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY NEBO NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACE NEBO SPOLEHNUTÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTOVANÉ NA STRÁNCE A NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACE A SPOLEHNUTÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE NA STRÁNKÁCH A NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.


EXTERNÍ ODKAZY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI


Stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím Stránek nebo naší mobilní aplikace) odkazy na jiné webové stránky nebo obsah patřící nebo pocházející od třetích stran nebo odkazy na webové stránky a funkce v bannerech nebo jiné reklamě. Takové externí odkazy nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, přiměřenosti, platnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo úplnosti. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME NEBO NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST NEBO SPOLEHLIVOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ NABÍZENÝCH WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN PROPOJENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY NEBO FUNKCE ODKAZOVANÉ V JAKÉKOLI JINÉ ADVERTI.BANNER NEBUDEME STRANOU ANI JAKÝKOLI NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.


PROFESIONÁLNÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


Stránka nemůže obsahovat a neobsahuje rady pro zpravodajský blog. Informace na zpravodajském blogu jsou poskytovány pouze pro obecné informační a vzdělávací účely a nenahrazují odborné poradenství. V souladu s tím vám před provedením jakýchkoli opatření založených na těchto informacích doporučujeme, abyste se poradili s příslušnými odborníky. Neposkytujeme žádné rady ohledně zpravodajského blogu. POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA STRÁNCE NEBO V NAŠÍ MOBILNÍ APLIKACI JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.


ODMÍTNUTÍ PŘIDRUŽENÝCH ODPOVĚDNOSTI


Stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na přidružené webové stránky a my dostáváme přidruženou provizi za jakékoli nákupy, které provedete na přidružených webových stránkách pomocí takových odkazů. Mezi naše pobočky patří následující:


Jsme účastníkem programu Amazon Services LLC Associates Program, přidruženého reklamního programu navrženého tak, aby nám poskytoval prostředky k vydělávání reklamních poplatků propojením s Amazon.com a přidruženými webovými stránkami.


ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI


Stránka může obsahovat reference uživatelů našich produktů a/nebo služeb. Tyto posudky odrážejí skutečné životní zkušenosti a názory takových uživatelů. Zkušenosti jsou však osobní pro tyto konkrétní uživatele a nemusí nutně představovat všechny uživatele našich produktů a/nebo služeb. Netvrdíme a neměli byste předpokládat, že všichni uživatelé budou mít stejné zkušenosti. VAŠE INDIVIDUÁLNÍ VÝSLEDKY SE MOHOU LIŠIT.


Ohlasy na Stránkách jsou předkládány v různých formách, jako je text, zvuk a/nebo video, a před zveřejněním je kontrolujeme. Zobrazují se na Stránce doslovně tak, jak je zadali uživatelé, s výjimkou oprav gramatických nebo překlepů. Některé posudky mohly být z důvodu stručnosti zkráceny, pokud celý posudek obsahoval nepodstatné informace, které nejsou relevantní pro širokou veřejnost.


Názory a názory obsažené v posudcích patří výhradně jednotlivým uživatelům a neodrážejí naše názory a názory. Nejsme spojeni s uživateli, kteří poskytují posudky, a uživatelé nejsou za své posudky placeni ani jinak kompenzováni.

Disclaimer: Text
Disclaimer: Text
bottom of page